Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
09 Май 2024 12:10 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Quick Ratio (LQ)   1.19 1.27 1.26 1.26  
Current Ratio (LQ)   1.19 1.27 1.26 1.26  
TA/Employees (T4Q)   - - - -  
Cashflow Interest (T4Q)   -0.10 6.53 2.60 5.25  
Interest Cover (T4Q)   1.07 0.85 0.86 0.98  
Assets Turnover (T4Q)   0.03 0.03 0.01 0.00  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.08 0.07 0.03 0.01  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.07 0.07 0.04 0.02  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.27 0.23 0.09 0.03  
Altman Z-Score (LY)   0.62 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   4.17% 4.28% 4.28% 4.28%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.