Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 24 Юни 2019
24 Юни 2019 17:00:  506.660 1.110 (0.22%)

BG TR30

 
 

Компоненти на BG TR30

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
5AX / AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 7.10 15 563 278
6AB / ALB Албена АД 42.60 182 035 168
6S6 / SFI Софарма имоти АДСИЦ 6.45 1.53 135 152 939
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.93 381 224 408
5MB / MONBAT Монбат АД 6.65 259 350 000
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.695 2.96 41 255 560
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.15 42 124 414
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.50 190 694 955
SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 6.75 0.75 222 108 811
3JR / SFARM Софарма АД 3.41 459 660 836
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.65 118 650 000
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 38.60 250 355 624
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.44 4.88 378 400 000
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.75 419 380 967
5MH / MCH М+С хидравлик АД 7.40 291 894 480
GR6 / GR6 Градус АД 1.715 2.00 417 788 938
1VX / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 3.90 269 021 056
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.90 161 709 173
3CZ / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 240.00 462 720 000
6S4 / GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 3.70 7.50 19 786 853
4HS / HSOF Холдинг Света София АД 3.60 35 785 408
5H4 / HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 16.60 114 957 590
6R2 / HRZ Родна Земя Холдинг АД 2.00 72 021 200
58E / EMPI Химснаб България АД 38.00 94 795 978
4I8 / HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2.24 35 184 733
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.80 123 428 221
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.02 56 583 019
BSO / BSO Българска фондова борса АД 5.25 3.96 34 560 015
94G / 94G 235 Холдингс АД 21.00 107 289 000
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.02 1.00 69 976 689