Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Август 2019
22 Август 2019 17:00:  506.630 1.990 (0.39%)

BG TR30

 
 

Компоненти на BG TR30

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
5AX / AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 6.65 14 576 873
6AB / ALB Албена АД 41.40 0.96 176 907 416
6S6 / SFI Софарма имоти АДСИЦ 6.45 135 152 939
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.95 2.01 385 174 920
5MB / MONBAT Монбат АД 6.50 0.76 253 500 000
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.675 0.75 40 068 350
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.14 41 758 115
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.58 200 865 353
SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 6.65 218 818 310
3JR / SFARM Софарма АД 3.32 0.90 447 529 025
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.10 0.97 107 100 000
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 38.40 3.03 249 058 445
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.24 1.22 356 400 000
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.745 0.29 418 182 736
5MH / MCH М+С хидравлик АД 7.10 2.07 280 060 920
GR6 / GR6 Градус АД 1.70 0.29 414 134 807
1VX / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 3.90 269 021 056
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.96 166 815 778
3CZ / 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 216.00 1.82 416 448 000
6S4 / GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 3.60 19 252 073
4HS / HSOF Холдинг Света София АД 3.98 39 562 756
5H4 / HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 16.60 114 957 590
6R2 / HRZ Родна Земя Холдинг АД 2.00 72 021 200
58E / EMPI Химснаб България АД 42.60 106 271 281
4I8 / HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2.32 3.33 36 441 330
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1.86 127 542 495
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.18 59 580 795
BSO / BSO Българска фондова борса АД 5.35 0.94 35 218 301
94G / 94G 235 Холдингс АД 21.00 107 289 000
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.00 69 283 850