Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 27 Януари 2021
27 Януари 2021 11:14:  504.640 0.050 (0.01%)

Sofix

 
 

Компоненти на Sofix

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2.02 171 922 384
4EH / EUBG Еврохолд България АД 2.72 0.74 537 269 632
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.02 37 362 524
3JR / SFARM Софарма АД 3.46 466 400 731
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.80 121 800 000
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.05 1.94 133 486 469
5MB / MONBAT Монбат АД 4.54 3.18 177 060 000
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.00 1.96 239 646 267
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 4.47 0.22 83 750 363
GR6 / GR6 Градус АД 1.49 0.67 362 976 978
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1.83 0.54 63 394 723
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1.85 1.60 275 806 880
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 39.40 255 544 342
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.58 3.24 86 636 000
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.58 3.57 34 429 100