Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 30 Ноември 2020
27 Ноември 2020 16:54:  425.700 1.080 (0.25%)

Sofix

 
 

Компоненти на Sofix

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.73 0.58 147 240 457
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.50 296 288 400
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.05 0.96 38 461 421
3JR / SFARM Софарма АД 3.00 0.66 404 393 697
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 4.80 100 800 000
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 0.90 1.64 114 416 973
5MB / MONBAT Монбат АД 3.64 4.00 141 960 000
6C4 / CHIM Химимпорт АД 0.87 208 492 252
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.58 1.38 67 075 234
GR6 / GR6 Градус АД 1.44 350 796 542
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1.63 56 466 338
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 1.80 2.86 268 352 640
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 39.40 255 544 342
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 3.46 83 732 000
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.56 3.70 33 241 890