Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.07.2012 18:57 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
25.07.2012 17:55 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
21.07.2012 10:55 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
22.06.2012 17:56 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
22.06.2012 15:57 Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
21.06.2012 16:57 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
29.05.2012 18:58 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
21.05.2012 17:59 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
21.05.2012 17:59 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
21.05.2012 17:59 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите