Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ORGH22 Юни 2012 17:56

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Поликолор АД, Уайтбийм Холдинг Лимитед и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед са представили в Комисията за финансов надзор, на основание чл. 157а от ЗППЦК, предложение за изкупуване акциите на останалите акционери на Оргахим АД. Търговите предложители са подписали споразумение за следване на обща политика по управление на „Оргахим” АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас. Моля да имате предвид, че Комисията за финансов надзор не е взела отношение по предложението.

Прикачени файлове