Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство, търговия, внос, износ и дистрибуция на анхидриди, пластификатори, пигменти, бои, лакове и дисперсии; международен автомобилен превоз; производство на амбалаж.
Борсов код: 5ORG / ORGHПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11ORRUAT13Сектор: -
БУЛСТАТ: 117001047Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Русе 7000, бул. "Трети март" 21
Телефони082/886314
Факс082/886221
E-mailorgachim@orgachim.bg
Сайт на компаниятаwww.orgachim.com
 
Общ брой акции 502 815
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 578
Ръководство Мариус-Кристиан Вакароиу, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Марин Маринов
Кристина Спатариу
Акиле Анджело Бардели
Мариус-Кристиан Вакароиу
Живко Минков
Директор за връзки с инвеститорите Ирена Мицова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Уайтбийм холдингс лимитид 64.54%
Тайдъл Уейв Трейдинг Лимитид 17.17%
Поликолор АД 10.76%
Физически лица 5.05%
Други юридически лица 2.49%
 

Участия в други компании

DEKO CASA -Грузия 100.00%
TOV ORGACHIM-POLICOLOR - Украйна 100.00%
Deko casa D.O.O. - Cc,/rs 100.00%
Проконструкт ООД 100.00%
Балена ЕООД - Италия 100.00%