Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ORGH21 Май 2012 17:59

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г. 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. 3. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2011 г. 4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 5. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. 6. Приемане на докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. и доклада върху консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. 7. Освобождаване на Одитния комитет на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на мандата и на броя на членовете на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за мандат и брой на членовете на Одитния комитет на дружеството и избира предложените лица за членове на Одитния комитет. 8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г. 9. Покриване на загубата на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет на дружеството за покриване на загубата на дружеството за 2011 г. 10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2012г.

Прикачени файлове
Pok_TR_14May12.doc
Pok_TR_14May12.doc