Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
16 Април 2024 16:37 1.320 0.060 (4.35%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2022
6/2022 3/2022 12/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -5.51% 16.20% 20.73% 13.66%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -28.97% 9.98% 13.26% 13.52%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -89.15% -91.14% 23.08% -50.90%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -49.25% -41.68% -23.88% -30.02%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -39.45% -14.84% -7.87% 41.38%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.