Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
06 Юли 2022 15:28 2.180 0.000 (0.00%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   -33.31% -33.85% -7.61% -7.28%  
ROE (3YA)   -14.56% -14.57% -3.81% -3.73%  
ROFA (T4Q)   -16.45% -16.76% -3.78% -3.48%  
ROFA (3YA)   -7.28% -7.35% -1.92% -1.87%  
ROA (T4Q)   -16.14% -16.70% -3.76% -3.47%  
ROA (3YA)   -7.17% -7.32% -1.92% -1.86%  
ROCE (T4Q)   -14.19% -14.68% -1.14% -0.70%  
ROCE (3YA)   -4.79% -4.97% 0.82% 0.92%  
Operating Margin (T4Q)   -18 672.27% -19 660.13% -3 465.62% -2 619.52%  
Operating Margin (3YA)   -7 432.07% -7 697.33% -1 522.08% -1 261.43%  
Pretax Margin (T4Q)   -18 672.27% -19 660.13% -3 465.62% -2 619.52%  
Pretax Margin (3YA)   -7 432.07% -7 697.33% -1 522.08% -1 261.43%  
Net Profit Margin (T4Q)   -18 672.27% -19 660.13% -3 465.62% -2 619.52%  
Net Profit Margin (3YA)   -7 432.07% -7 697.33% -1 522.08% -1 261.43%  
CFO/Sales (T4Q)   -1 106.02 -727.70 -1 009.41 -504.31  
CFO/Sales (LQ)   -1 626.92 1 755.88 -3 217.05 -1 160.13  
CFO/Equity (T4Q)   -1.97 -1.25 -2.22 -1.40  
CFO/Equity (LQ)   -1.00 0.69 -0.94 -0.63  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.86 -1.22 -2.17 -1.27  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.78 0.64 -1.19 -0.53  
Sales/Employees (LY)   - 33K - -  
Net Income/Employees (LY)   - -6 466K - -  
FCF (T4Q)   -7 620K -4 987K -8 076K -4 888K  
FCF (LQ)   -3 516K 2 219K -4 320K -2 003K  
EBIT (T4Q)   -98 166K -96 812K -7 264K -4 114K  
EBIT (LQ)   -1 425K -90 875K -3 533K -2 333K  
EBITDA (T4Q)   -97 525K -96 133K -6 587K -3 437K  
EBITDA (LQ)   -1 293K -90 706K -3 363K -2 163K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.