Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 2.08% -
ROFA 0.51% -
ROA 0.21% -
ROCE 3.70% -
Operating Margin 37.17% -
Pretax Margin 37.17% -
Net Profit Margin 21.30% -
CFO/Sales 3.04 -
CFO/Equity 0.30 -
CFO/Total Liabilities 0.03 -
Sales/Employees - -
Net Income/Employees - -
FCF 23K -
EBIT 911K -
EBITDA 911K -
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 0.81 1.40
Current Ratio 0.81 1.69
TA/Employees - -
Cashflow Interest 0.01 -
Interest Cover 1.16 -
Assets Turnover 0.01 -
Fixed Assets Turnover 0.02 -
Inventory Turnover - -
Receivables Turnover 0.03 -
Working Capital Turnover -0.08 -
Altman Z-Score - -
Market Liquidity - -
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - -
BVPS 848.78 -
Earnings Per Share 17.62 -
EBITDA Per Share 99.68 -
Sales Per Share 82.72 -
FCF Per Share 2.52 -
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 9.79 2.35
Long Term Debt/Equity 1.72 0.00
Long Term Debt/TA 0.18 0.00
Total Debt/Equity 8.79 1.35
Total Debt/TA 0.90 0.57
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -3.96% -
BVPS Growth 2.12% -
Sales Growth 600.00% -
CFO Growth 150.00% -
FCF Growth 150.00% -
EBIT Growth -109.13% -
Net Income Growth -100.00% -
EPS Growth -135.24% -
Dividend Growth - -
Price Growth - -
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - -
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - -
Dividend Yield - -
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - -
P/S - -
P/CF - -
P/FCF - -
Enterprise Value (EV) - -
EV/EBITDA - -
EV/Sales - -
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 3/2023