Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Септември 2023
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2023
3/2023 12/2022 9/2022 »
ROE (T4Q)   -1.23% 2.08% 3.93% -0.89%  
ROE (3YA)   3.18% 5.92% 3.56% 3.39%  
ROFA (T4Q)   -0.30% 0.51% 0.97% -0.22%  
ROFA (3YA)   1.90% 3.38% 1.77% 3.52%  
ROA (T4Q)   -0.13% 0.21% 0.39% -0.09%  
ROA (3YA)   0.45% 0.78% 0.43% 0.46%  
ROCE (T4Q)   2.86% 3.70% 4.68% 1.30%  
ROCE (3YA)   3.06% 3.38% 2.67% 2.80%  
Operating Margin (T4Q)   3.03% 37.17% 57.32% -20.89%  
Operating Margin (3YA)   74.91% 194.00% 95.84% 229.21%  
Pretax Margin (T4Q)   3.03% 37.17% 57.32% -20.89%  
Pretax Margin (3YA)   74.91% 194.00% 95.84% 229.21%  
Net Profit Margin (T4Q)   -11.53% 21.30% 41.06% -18.94%  
Net Profit Margin (3YA)   68.34% 183.10% 84.15% 211.10%  
CFO/Sales (T4Q)   39.93 3.04 -19.65 77.44  
CFO/Sales (LQ)   -28.00 1 333.33 -8.33 155.00  
CFO/Equity (T4Q)   4.26 0.30 -1.88 3.64  
CFO/Equity (LQ)   -0.27 3.61 -0.69 1.65  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.48 0.03 -0.21 0.39  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.03 0.41 -0.08 0.18  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   329K 23K -145K 278K  
FCF (LQ)   -21K 280K -54K 124K  
EBIT (T4Q)   682K 911K 1 174K 333K  
EBIT (LQ)   351K -22K 606K -253K  
EBITDA (T4Q)   682K 911K 1 174K 333K  
EBITDA (LQ)   351K -22K 606K -253K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.