Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Юли 2024
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
ROE (T4Q)   -4.29% 2.62% 4.03% -1.23%  
ROE (3YA)   0.46% 3.05% 0.61% 3.18%  
ROFA (T4Q)   -1.04% 0.65% 0.99% -0.30%  
ROFA (3YA)   0.24% 0.90% 0.02% 1.90%  
ROA (T4Q)   -0.38% 0.25% 0.39% -0.13%  
ROA (3YA)   0.08% 0.32% 0.04% 0.45%  
ROCE (T4Q)   4.61% 5.65% 4.97% 2.86%  
ROCE (3YA)   4.12% 4.33% 2.79% 3.06%  
Operating Margin (T4Q)   -48.37% 34.34% 65.07% 3.03%  
Operating Margin (3YA)   13.35% 42.20% 9.56% 74.91%  
Pretax Margin (T4Q)   -48.37% 34.34% 65.07% 3.03%  
Pretax Margin (3YA)   13.35% 42.20% 9.56% 74.91%  
Net Profit Margin (T4Q)   -51.79% 31.02% 47.08% -11.53%  
Net Profit Margin (3YA)   7.37% 36.11% 1.47% 68.34%  
CFO/Sales (T4Q)   -136.08 -55.72 2.25 39.93  
CFO/Sales (LQ)   - -68.06 246.75 -28.00  
CFO/Equity (T4Q)   -11.27 -4.71 0.19 4.26  
CFO/Equity (LQ)   -3.03 -5.49 -2.43 -0.27  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.10 -0.49 0.02 0.48  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.27 -0.53 -0.22 -0.03  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -875K -370K 15K 329K  
FCF (LQ)   -225K -439K -190K -21K  
EBIT (T4Q)   1 779K 1 920K 1 427K 682K  
EBIT (LQ)   -163K 1 099K 492K 351K  
EBITDA (T4Q)   1 779K 1 920K 1 427K 682K  
EBITDA (LQ)   -163K 1 099K 492K 351K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.