Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 30 Септември 2023
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2023
3/2023 12/2022 9/2022 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -8.76% -3.96% -3.28% 48.62%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1.20% 2.12% 4.04% -0.90%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   971.43% 600.00% 140.89% -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   220.62% 45.66% 37.17% -13.08%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 150.00% -114.63% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   183.62% -92.18% -157.31% -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 150.00% -114.63% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   183.62% -92.18% -157.31% -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -39.48% -109.13% - -278.17%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -6.32% -11.98% 73.67% -37.41%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -81.79% -100.00% - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -18.90% 17.59% 63.55% -2.34%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -81.79% -135.24% - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -151.35% -41.03% 55.38% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.