Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
Quick Ratio (LQ)   1.10 1.14 1.13 0.78  
Current Ratio (LQ)   1.10 1.14 1.13 0.78  
TA/Employees (T4Q)   - - - -  
Cashflow Interest (T4Q)   -0.30 -0.14 0.01 0.17  
Interest Cover (T4Q)   0.89 1.09 1.21 1.01  
Assets Turnover (T4Q)   0.01 0.01 0.01 0.01  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.02 0.02 0.02 0.03  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.02 0.02 0.03 0.04  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.28 -0.38 -0.11 -0.08  
Altman Z-Score (LY)   - - - -  
Market Liquidity (T4Q)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.