Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 1.46% -
ROFA 0.94% -
ROA 0.24% -
ROCE 3.64% -
Operating Margin 26.62% -
Pretax Margin 26.62% -
Net Profit Margin 25.18% -
CFO/Sales -32.73 -
CFO/Equity -1.90 -
CFO/Total Liabilities -0.37 -
Sales/Employees - -
Net Income/Employees - -
FCF -198K -
EBIT 1 080K -
EBITDA 1 096K -
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 1.19 1.40
Current Ratio 1.19 1.69
TA/Employees - -
Cashflow Interest -0.11 -
Interest Cover 1.08 -
Assets Turnover 0.01 -
Fixed Assets Turnover 0.04 -
Inventory Turnover - -
Receivables Turnover 0.03 -
Working Capital Turnover 0.06 -
Altman Z-Score - -
Market Liquidity - -
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - -
BVPS 385.96 -
Earnings Per Share 5.60 -
EBITDA Per Share 43.84 -
Sales Per Share 22.24 -
FCF Per Share -7.92 -
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 6.40 2.35
Long Term Debt/Equity 1.33 0.00
Long Term Debt/TA 0.21 0.00
Total Debt/Equity 5.40 1.35
Total Debt/TA 0.84 0.57
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth 10.19% -
BVPS Growth 1.48% -
Sales Growth 76.15% -
CFO Growth - -
FCF Growth - -
EBIT Growth 1.47% -
Net Income Growth -73.35% -
EPS Growth -73.35% -
Dividend Growth - -
Price Growth - -
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - -
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - -
Dividend Yield - -
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - -
P/S - -
P/CF - -
P/FCF - -
Enterprise Value (EV) - -
EV/EBITDA - -
EV/Sales - -
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2023