Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   1.46% 3.92% 3.54% 2.08%  
ROE (3YA)   2.16% - - -  
ROFA (T4Q)   0.94% 2.50% 2.23% 1.31%  
ROFA (3YA)   1.37% - - -  
ROA (T4Q)   0.24% 0.64% 0.58% 0.34%  
ROA (3YA)   0.35% - - -  
ROCE (T4Q)   3.64% 3.46% 3.47% 2.74%  
ROCE (3YA)   2.57% - - -  
Operating Margin (T4Q)   26.62% 118.16% 16.45% 10.48%  
Operating Margin (3YA)   31.42% - - -  
Pretax Margin (T4Q)   26.62% 118.16% 16.45% 10.48%  
Pretax Margin (3YA)   31.42% - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   25.18% 104.47% 14.35% 8.37%  
Net Profit Margin (3YA)   26.85% - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -32.73 -174.86 -29.05 -27.39  
CFO/Sales (LQ)   -10.70 -44.44 -324.00 -114.29  
CFO/Equity (T4Q)   -1.90 -6.56 -7.17 -6.81  
CFO/Equity (LQ)   -0.51 -0.21 -0.85 -0.34  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.37 -1.29 -1.41 -1.31  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.09 -0.04 -0.17 -0.07  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -198K -642K -694K -654K  
FCF (LQ)   -53K -24K -85K -36K  
EBIT (T4Q)   1 080K 1 070K 1 138K 933K  
EBIT (LQ)   692K 79K 251K 58K  
EBITDA (T4Q)   1 096K 1 086K 1 154K 949K  
EBITDA (LQ)   696K 83K 255K 62K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.