Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
ROE (T4Q)   4.50% 0.65% 2.03% 2.86%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   2.83% 0.41% 1.28% 1.80%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   0.72% 0.10% 0.33% 0.47%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   3.78% 1.60% 0.96% 1.15%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   18.04% 3.93% 119.43% 129.09%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   18.04% 3.93% 119.43% 129.09%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   18.04% 2.88% 106.86% 119.09%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -29.38 -11.60 -116.57 -85.91  
CFO/Sales (LQ)   -187.83 -3.56 -205.00 -320.83  
CFO/Equity (T4Q)   -7.33 -2.62 -2.21 -2.06  
CFO/Equity (LQ)   -5.17 -0.78 -0.44 -0.82  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.39 -0.48 -0.42 -0.41  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.06 -0.14 -0.08 -0.15  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -700K -258K -219K -204K  
FCF (LQ)   -498K -76K -45K -81K  
EBIT (T4Q)   1 302K 561K 334K 399K  
EBIT (LQ)   668K 147K 46K 441K  
EBITDA (T4Q)   1 318K 577K 349K 414K  
EBITDA (LQ)   672K 151K 50K 445K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.