Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
16.05.2024 10:53 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
16.05.2024 10:51 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 31-03-2024
29.04.2024 14:38 Финансови отчети
Консолидиран годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2023г.
24.04.2024 13:45 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 31-03-2024
01.04.2024 10:33 Финансови отчети
Индивидуален годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2023г.
28.02.2024 10:53 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
28.02.2024 10:52 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2023
25.01.2024 11:43 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2023
22.11.2023 15:30 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
22.11.2023 15:20 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 30-09-2023