Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 7 Февруари 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
25.01.2023 15:25 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2022
23.11.2022 15:17 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
23.11.2022 15:13 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 30-09-2022
26.10.2022 15:43 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 30-09-2022
19.10.2022 10:51 Вътрешна информация
Информационен бюлетин по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК
18.10.2022 15:39 Вътрешна информация
протокол от проведено ОСО
29.09.2022 10:51 Вътрешна информация
Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите (ОСО)
26.08.2022 15:40 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
26.08.2022 15:37 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 30-06-2022
28.07.2022 15:14 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 30-06-2022