Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
28.04.2023 14:27 Финансови отчети
Консолидиран годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2022г.
25.04.2023 13:31 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 31-03-2023
30.03.2023 11:08 Финансови отчети
Индивидуален годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2022г.
27.02.2023 10:53 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
27.02.2023 10:51 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2022
25.01.2023 15:25 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2022
23.11.2022 15:17 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
23.11.2022 15:13 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Солар Логистик към 30-09-2022
26.10.2022 15:43 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Солар Логистик към 30-09-2022
19.10.2022 10:51 Вътрешна информация
Информационен бюлетин по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК