Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
Quick Ratio (LQ)   1.43 1.36 1.49 1.51  
Current Ratio (LQ)   1.43 1.36 1.49 1.51  
TA/Employees (T4Q)   - - - -  
Cashflow Interest (T4Q)   -0.37 -0.14 -0.12 -0.11  
Interest Cover (T4Q)   1.22 1.04 1.11 1.16  
Assets Turnover (T4Q)   0.04 0.04 0.00 0.00  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.16 0.14 0.01 0.02  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.10 0.09 0.01 0.01  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.17 0.14 0.01 0.01  
Altman Z-Score (LY)   - - - -  
Market Liquidity (T4Q)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.