Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Март 2024
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.19% 3.40% -4.02% -3.81%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.57% 4.07% 3.62% 2.07%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   64.62% -97.77% 25.00% 16.67%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -77.38% -82.84% 1 233.71% 958.64%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2.64% -46.26% 445.65% -86.85%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -20.06% 90.73% 240.72% 133.83%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -70.85% - - -83.56%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -72.79% 72.00% 29.00% 18.67%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -70.85% - - -83.56%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -61.36% 523.33% 79.14% -25.57%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.