Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4.94% 14.07% 13.37% 12.98%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   4.59% 0.65% 2.05% 2.87%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1 152.38% 1 737.27% -69.23% 20.00%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   977.78% - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -58.56% 239.23%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   1 379.55% - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -100.00% - 378.72%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   244.26% - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -169.33% - 378.72%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   400.00% - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.