Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
300.000 2.000 0.67% 900 22 Декември 2023 16:12
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 3
Средно дневен обем (лева/акции) 13 / 0
Пазарна
капитализация
15 812 700
Брой емитирани акции 52 709
P/E (неконс. / конс.) 16.18 / 19.74
P/B (неконс. / конс.) 0.52 / 0.49
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 298.000
Най-висока дневна цена 300.000
Най-ниска дневна цена 300.000
Най-висока 52-седмична цена 300.00
Най-ниска 52-седмична цена 300.00
52-седмично изменение 0.67%
Изменение от началото на годината 0.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 39 038 000 лв.
Продажби 5 995 000 лв.
EBITDA 958 000 лв.
EBIT 589 000 лв.
Нетна печалба 801 000 лв.
Печалба на акция 15.20 лв.
ОПП 1 548 000 лв.
ОА/СК 1.21
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция 3.59% 5.05% 4.58%
Общо активи 3.60% 4.74% 4.91%
Продажби -0.28% 4.87% 0.16%
EBITDA -31.84% 13.94% -11.70%
Нетна печалба -25.48% 15.78% -10.12%
ОПП -10.62% -0.93% 42.23%
Дивидент - - -