Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Август 2022
 
22 Юли 2019 10:52 298.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.07.2022 15:34 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
30.06.2022 08:11 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на "Варна плод" АД, проведено на 28.06.2022г.
30.05.2022 14:41 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година
18.05.2022 19:54 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
18.05.2022 19:01 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
29.04.2022 19:25 Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет към 31 12 2021 г. - формат ESEF
29.04.2022 15:58 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
30.03.2022 17:14 Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет към 31_12_2021 г. - формат ESEF
25.02.2022 14:16 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година
28.01.2022 15:12 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа