Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
28.05.2024 14:36 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2024 година
15.05.2024 14:18 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
26.04.2024 14:24 Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет към 31 12 2023 г. - формат ESEF
26.04.2024 13:00 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28.03.2024 22:33 Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет към 31122023 г. - формат ESEF
27.02.2024 16:12 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2023 година
26.01.2024 15:57 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28.11.2023 15:25 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2023 година
30.10.2023 15:23 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
29.08.2023 15:34 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2023 година