Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя и свързаните с тази дейност услуги - складови, хладилни площи, транспортна, амбалаж, разфасовка, пакетаж; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.
Борсов код: VPLD / 4V5Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11VAVAGT15Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 103106697Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9000, ул. Академик Курчатов 1
Телефони052/747636, 500678
Факс052/741837
E-mailoffice@varnaplod.bg
Сайт на компаниятаwww.varnaplod.bg
 
Общ брой акции 52 709
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Андрей Николаев Василев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Марин Великов Митев
Тихомир Иванов Митев
Андрей Николаев Василев
Директор за връзки с инвеститорите Христилия Костова Тончева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Елпром АД 53.27%
Слънце Стара Загора Трейд ЕООД 38.03%
 

Участия в други компании