Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
30 Април 2024 11:48 23.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
Борсов код: BSP / 5H4Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100099065Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175161352Принадлежност към индекс: BG REIT, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Варна, ул. Генерал Колев №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Телефони(+359) 052/603830
Факс(+359) 052/603828
E-mailinfo@bsproperties.eu
Сайт на компаниятаwww.bsproperties.eu
 
Общ брой акции 6 925 156
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Людмила Николова Даскалова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Илина Николаева Клок
Людмила Николова Даскалова
Зорница Пламенова Ботинова
Директор за връзки с инвеститорите Мария Дончева Радушева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2010 0.00111150845 0.0010559330275 30.06.2011
2009 0.1192047072 0.11324447184 25.06.2010
2008 0.44 0.42 29.06.2009
 

Разпределение на акционерен капитал

ГАМА ФИНАНС ЕООД 31.96%
Други юридически лица 28.03%
ЦКБ АД 14.49%
Стикс 2000 ЕООД 9.90%
УПФ Съгласие 8.63%
УПФ ЦКБ - Сила 6.99%
 

Участия в други компании