Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
11 Юли 2024 16:09 23.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
18.07.2024 15:57 Други
Информационен документ изх.№66/18.07.2024 г. по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК
17.07.2024 16:57 Други
Уведомление изх.№97/16.07.2024 г. , вх.№65/17.07.2024 г.
16.07.2024 15:17 Други
Протокол от ОСО от 12.07.2024 г.
26.06.2024 16:24 Други
Покана за свикване ОСО от емисия облигации с ISIN код BG2100013213, издадена от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ
26.06.2024 12:33 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено на 21-06-2024 г. РГОСА на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
18.06.2024 11:27 Други
Уведомление изх.№54/18.06.2024 г.
30.05.2024 12:18 Други
Информационен документ изх.№ 51/30.05.2024 г. по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК .
29.05.2024 16:06 Други
Отчет на емитент по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
29.05.2024 16:06 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 31 март 2024 г.
27.05.2024 15:26 Други
Представяне на протокол от проведена на 23.05.2024 г. протокол от ОСО.