Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
15 Април 2024 13:59 23.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.03.2024 16:20 Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет към 31-12-2023 г. - формат ESEF
07.03.2024 15:30 Други
Уведомление изх.№43/07.03.2024 г.
29.02.2024 13:17 Други
Отчет на емитент по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
29.02.2024 13:13 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2023 г.
30.01.2024 14:18 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2023 г.
29.11.2023 11:33 Други
Отчет на емитент по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
29.11.2023 11:29 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2023 г.
30.10.2023 15:13 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2023 г.
28.08.2023 13:50 Други
Отчет на емитент по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
28.08.2023 13:42 Финансови отчети
МКФО на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за 2 тримесечие на 2023 г.