Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
29 Май 2023 13:12 22.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.05.2023 16:56 Други
Отчет на емитент по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
29.05.2023 16:52 Финансови отчети
МКФО на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за 1 тримесечие на 2023 г.
14.05.2023 16:39 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на РГОСА на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ на 16-06-2023
14.05.2023 15:50 Общо събрание на акционерите
публикация на покана за свикване на РГОСА на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ на 16-06-2023
12.05.2023 18:17 Вътрешна информация
Уведомление изх.№86/12.05.2023 г.
12.05.2023 09:35 Други
Изменения в Устава на Дружеството
12.05.2023 09:32 Други
Промяна в адреса на управление на дружеството
04.05.2023 16:32 Общо събрание на акционерите
Протокол от ИОСА проведено на втора дата 04-05-2023 г.
02.05.2023 13:14 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за първо тримесечие на 2023 г.
24.04.2023 15:30 Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет към 31-12-2022 г. - формат ESEF