Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
10 Юни 2024 14:48 3.040 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
05.06.2024 16:09 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК
23.05.2024 17:04 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2024 г.
23.05.2024 11:42 Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите
30.04.2024 14:04 Финансови отчети
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
30.04.2024 11:48 Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 1-во тримесечие 2024 г.
29.04.2024 15:23 Финансови отчети
КГФО 2023 ОДИТИРАН
29.03.2024 16:54 Финансови отчети
Годишен финансов отчет одитиран
28.02.2024 17:03 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 г.
30.01.2024 17:43 Финансови отчети
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
30.01.2024 17:38 Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 4-то тримесечие 2023 г.