Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
27 Септември 2023 15:02 2.900 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.08.2023 15:58 Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите
30.08.2023 13:43 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2023 г.
31.07.2023 18:45 Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2023 г.
31.07.2023 18:41 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет за 1-во шестмесечие на 2023 г
17.07.2023 12:05 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите - втора дата
30.06.2023 11:00 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите - липса на кворум
30.05.2023 18:31 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
26.05.2023 15:09 Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите
02.05.2023 19:44 Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 1-во тримесечие 2023 г.
02.05.2023 19:36 Финансови отчети
Уведомление за финансовото състояние Q1 2022