Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
05 Септември 2022 13:44 2.880 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.09.2022 17:26 Други
Уведомление за извършено плащане на лихва по емисия облигация
30.09.2022 17:26 Други
Уведомление за извършено плащане по главница по емисия облигации
26.08.2022 16:16 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2022 г.
05.08.2022 14:02 Финансови отчети
Уведомление за финансовото състояние Q1 2022
01.08.2022 19:36 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 г.
01.08.2022 19:34 Други
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2022 г.
30.06.2022 16:57 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите
14.06.2022 15:17 Общо събрание на акционерите
ЛИПСА НА КВОРУМ ИОСА 14.06.2022
30.05.2022 14:48 Финансови отчети
Уведомление за финансовото състояние консолидиран Q1 2022
13.05.2022 17:18 Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите 14.06.2022