Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
05 Септември 2022 13:44 2.880 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: SBPF / 6SBПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100041067Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148031273Принадлежност към индекс: BG TR30, BG REIT,
 
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. "Генерал Скобелев" №10, ет.3
Телефони(+359) 0889 523 524
Факс
E-mailoffice@sbpf.biz
Сайт на компаниятаwww.sbpf.biz
 
Общ брой акции 23 379 995
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Красимир Стоянов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Красимир Стоянов
Вилиана Божилова
Розалия Калвакова
Директор за връзки с инвеститорите Иван Славейков Славов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2016 0.192 0.1824 27.06.2017
2014 0.011 0.01045 26.06.2015
2013 0.0791 0.075145 19.08.2014
2007 4.88 4.64 04.07.2008
2006 12.28 11.42 24.08.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Други юридически лица 54.27%
Централна кооперативна банка АД 19.05%
УПФ Съгласие 9.81%
Финанс Консултинг АД 8.86%
Гама Финанс ЕООД 8.01%
 

Участия в други компании