Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Юли 2024
 
22 Юли 2024 10:11 0.700 0.000 (0.00%)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD / 4IC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
08.08.2018 14:32 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
16.07.2018 15:33 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
02.07.2018 10:33 Вътрешна информация
Протокол от Общо събрание на акционерите
17.05.2018 11:34 Вътрешна информация
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
28.02.2018 20:36 Вътрешна информация
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
31.01.2018 18:37 Вътрешна информация
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
30.01.2018 23:39 Вътрешна информация
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
12.12.2017 15:37 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
29.11.2017 18:38 Вътрешна информация
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
30.10.2017 20:39 Вътрешна информация
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел