Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
22 Май 2024 12:56 0.700 0.000 (0.00%)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD / 4IC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем или за управление на собствени недвижими имоти.
Борсов код: ICPD / 4ICПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100018057Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131397743Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Аксаков" 7А, ет.4
Телефони02/9801251
Факс02/9806140
E-mailoffice@icpd.bg
Сайт на компаниятаwww.intercapital.bg
 
Общ брой акции 27 766 476
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Величко Клингов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Величко Клингов
Цветелина Христова
Директор за връзки с инвеститорите Милен Божилов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 0.0169 0.00845 30.04.2010
2007 1.5 1.43 27.06.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S. 17.98%
Навер Инвестмънт Инк 9.16%
Lange Investments Ltd. 7.56%
Визио медия ООД 7.55%
Titan Services Ltd. 6.62%
 

Участия в други компании

МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 100.00%