Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
22 Май 2024 12:56 0.700 0.000 (0.00%)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD / 4IC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

ICPD16 Юли 2018 15:33

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: на проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите бяха одобрени предложените промени в Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 539-ДСИЦ от 23.05.2018 г., представляващи промени в адреса и устава - гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4.” Измененият Устав и адрес беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 11.07.2018 г. съгласно вписванe с № 20180711121630.