Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
15 Април 2024 13:59 23.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

HREIT16 Март 2023 10:10

Вътрешна информация

Провеждане на Общо събрание на облигационерите на 03.04.2023 г. за извършване на промяна в лихвения процент на облигациите издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с ISIN код BG2100013213 .

Провеждане на общо събрание на облигационерите на 03.04.2023 г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC) с уникален идентификационен код на събитието BSPB20230403 на адрес: гр. Варна - 9000, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството под вписване № 20230315165255 от 15.03.2023 г. с оглед извършване на промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN код: BG2100013213: промяна в лихвения процент на облигациите издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с ISIN код BG2100013213 .