Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 30 Ноември 2022
 
28 Ноември 2022 16:47 21.600 0.600 (2.86%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

HREIT17 Ноември 2022 13:26

Други

Отчет на емитетнт по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013213, издадена от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ на обща номинална стойност 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, Дата на издаване: 27.10.2021 г., Период: 28.04.2022 г. до 30.09.2022 г.