Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Септември 2022
 
27 Септември 2022 15:40 21.400 0.200 (0.94%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

HREIT08 Септември 2022 15:52

Вътрешна информация

Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213, издадена от „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175161352

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175161352 свиква Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации - обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100013213 на 23.09.2022 г. от 10.00 ч. местно време (7:00 UTC), на адрес гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4