Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Август 2022
 
01 Август 2022 10:30 46.000 1.000 (2.22%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
27.07.2022 16:46 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за второ тримесечие на 2022 г.
29.06.2022 10:32 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите
14.06.2022 12:23 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите
10.06.2022 12:19 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
12.05.2022 11:58 Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
28.04.2022 14:31 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за първо тримесечие на 2022 г.
13.04.2022 14:51 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
13.04.2022 14:39 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
29.03.2022 15:47 Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2021 г.
22.02.2022 11:17 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014