Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
15 Октомври 2021 14:52 37.000 5.000 (11.90%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
18.10.2021 10:11 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Информация за сделки във връзка с регламент 596 на ЕС
29.09.2021 11:13 Общо събрание на акционерите
Протокл от извънредно Общо събрание на акционерите
14.09.2021 11:02 Общо събрание на акционерите
Протокл от извънредно Общо събрание на акционерите
12.08.2021 16:10 Общо събрание на акционерите
Извънредно Общо събрание на акционерите на ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ
29.07.2021 13:33 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Информация за сделки във връзка с регламент 596 на ЕС
28.07.2021 17:04 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за второ тримесечие на 2021 г.
15.07.2021 09:53 Общо събрание на акционерите
Протокол от Редовно общо събрание на акционеритe, проведено на 12.07.2021 г.
29.06.2021 10:07 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите.
20.05.2021 12:41 Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
17.05.2021 17:32 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ за 2020 г.