Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Януари 2021
 
29 Декември 2020 17:00 47.800 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
28.10.2020 14:08 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за трето тримесечие на 2020 г.
26.10.2020 09:42 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014
14.10.2020 17:15 Общо събрание на акционерите
Протокол от Редовно общо събрание на акционеритe
30.09.2020 16:22 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за второ тримесечие на 2020 г.
30.09.2020 15:27 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за първо тримесечие на 2020 г.
28.09.2020 11:41 Общо събрание на акционерите
Редовно общо събрание на акционерите
27.08.2020 16:50 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014
27.08.2020 16:47 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие
17.08.2020 14:14 Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
31.07.2020 18:48 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ за 2019г.