Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
17 Юни 2024 13:47 51.500 0.500 (0.98%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
13.06.2024 10:09 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите
04.06.2024 15:55 Уведомление за дялово участие
Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК
27.05.2024 12:53 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на 12.06.2024 г. от 14:00 ч. - добавени материали към дневния ред.
10.05.2024 12:10 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на 12.06.2024 г. от 14:00 ч.
24.04.2024 16:55 Финансови отчети
Отчет за I-во тримесечие 2024 г.
29.03.2024 15:44 Финансови отчети
Годишен финансов отчет за 2023 г.
11.03.2024 10:03 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомлениe по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
07.03.2024 12:13 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомлениe по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
29.01.2024 14:16 Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет към 31.12.2023 г.
09.11.2023 14:28 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомлениe по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014