Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (LEVI / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

9LV27 Януари 2022 15:39

Финансови отчети
към дата: 31.12.2021 г.; вид: fin.statement.individual, неодитиран;

Тримесечен финансов отчет на "Лев Инвест" АДСИЦ към 31.12.2021 г.

Тримесечен финансов отчет на "Лев Инвест" АДСИЦ към 31.12.2021 г.