Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
09 Май 2024 12:10 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

0PH09 Април 2024 16:03

Промени в управителните органи

Промени в СД и в представляващи

С вписване номер 20240409153234 от 09-04-20234г., по партидата на дружеството в ТР е вписан нов съвет на директорите в състав: Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров.
Със същото вписване и от същата дата е извършена и промяна в представляващите, като от 09-04-2024г. Феникс Капитал Холдинг АД ще бъде представлявано от Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов само заедно.

Прикачени файлове