Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Август 2022
 
12 Август 2022 12:17 1.400 0.060 (4.48%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   23.10% 49.44% -5.97% -4.36%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   166.67% -36.74% -31.06% -9.13%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -12.93% 10.06% -12.27% 127.71%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   8.42% 38.60% 58.66% 96.41%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -224.14% -37.42% -121.62% -123.31%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -134.88% -67.85% -56.34% -34.53%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1 109.30% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - -392.41% -455.67% -336.14%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -331.25% - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -134.56%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -100.00%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -3 727.27%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   3.70% 0.74% 0.00% -3.70%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.