Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
16 Април 2024 10:50 1.600 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -18.30% -29.71% -20.38% -35.50%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -14.24% -34.34% -33.80% 164.06%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   23.87% 41.11% 4.77% -7.31%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   15.32% 6.54% -4.53% -8.82%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   26.64% -43.86% - -32.99%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   299.14% - - -65.71%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   384.62% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.34% 13.79% 23.13% 10.29%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.