Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 13:55 1.300 0.020 (1.52%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.26% -3.26% -4.67% 1.54%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -12.55% -14.00% -19.90% 0.90%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   188.67% 100.00% 43.85% -23.85%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   62.12% 19.01% 5.11% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -44.08% 78.16% 29.07% 171.43%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   2.91% 221.52% 519.64% -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -80.63% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -236.00% - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -109.73% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -151.78% -156.15% -186.22% -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -100.00% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -100.00% -100.00% -100.00% -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -126.06% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -1 839.62% -1 050.94% -1 548.28% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.70% 7.14% 8.00% 9.76%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.