Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Декември 2023
 
29 Ноември 2023 15:38 1.460 0.020 (1.39%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.460 0.020 1.39% 2 209 29 Ноември 2023 15:38
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 1 500
Средно дневен обем (лева/акции) 3 467 / 2 109
Пазарна
капитализация
11 446 400
Брой емитирани акции 7 840 000
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 2.80 / 3.05
Beta/Adj. Beta 0.07 / 0.37
Цена на предходно затваряне 1.440
Най-висока дневна цена 1.500
Най-ниска дневна цена 1.440
Най-висока 52-седмична цена 1.80
Най-ниска 52-седмична цена 1.40
52-седмично изменение 0.69%
Изменение от началото на годината 0.69%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.39% 4.29% 11.52% 11.52% 0.69% 0.69%
Спрямо максималната за периода 2.67% 2.67% 2.67% 11.52% 18.89% 18.89%
Спрямо минималната за периода 1.39% 1.39% 4.29% 4.29% 4.29% 4.29%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.82% 0.75% 0.41% 11.19% 8.06% 5.56%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 13 994 000 лв.
Продажби 2 285 000 лв.
EBITDA 357 000 лв.
EBIT -793 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.12 лв.
ОПП 35 000 лв.
ОА/СК 3.73
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 7.41% 0% 8.00%
Счетоводна стойност на акция 146.06% -31.06% -19.90%
Общо активи 5.07% -5.97% -4.67%
Продажби -5.15% 58.66% 5.11%
EBITDA -111.67% -1 128.57% -102.72%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП -61.72% -56.34% 519.64%
Дивидент - - -