Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Декември 2023
 
29 Ноември 2023 15:38 1.460 0.020 (1.39%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
27.11.2023 19:12 Финансови отчети
Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2023г.
15.11.2023 17:16 Вътрешна информация
Уведомление промяна на дялово участие дъщерно дружество Уолфстон Студио ООД
15.11.2023 17:14 Вътрешна информация
Уведомление за продажба на дялове дъщерно дружество “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД
10.11.2023 17:30 Вътрешна информация
Уведомление на основание чл. 114а
30.10.2023 16:26 Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2023г.
31.08.2023 15:45 Вътрешна информация
Уведомление за стартиране процедура по обратно изкупуване на собствени акции от 01.09.2023г
28.08.2023 17:21 Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2023г.
31.07.2023 15:22 Финансови отчети
Шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството през 2023г.
30.06.2023 17:45 Вътрешна информация
"Уеб Медия Груп" АД учреди "Х КЛУБ" ЕООД
28.06.2023 15:47 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД