Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
04 Януари 2022 16:20 1.350 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
20.12.2021 15:42 Промени в капитала на дружеството
ПРОСПЕКТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД И СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗППЦК
29.11.2021 17:26 Финансови отчети
Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2021г.
29.10.2021 14:26 Финансови отчети
Представено коригирано уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2021г.
28.10.2021 16:58 Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2021г.
21.09.2021 16:19 Промени в капитала на дружеството
Уведомление за решение на Съвета на директорите на "Уеб Медия Груп" АД
27.08.2021 14:23 Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2021г.
03.08.2021 15:47 Вътрешна информация
Уведомление за промяна на медията за публикуване на регулирана информация на Уеб Медия Груп АД
30.07.2021 13:27 Финансови отчети
Шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството през 2021г.
30.06.2021 18:16 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД
23.06.2021 18:12 Вътрешна информация
"Уеб Медия Груп" АД финализира придобиването на "Радио станция" ЕООД