Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 19 Януари 2021
 
23 Декември 2020 10:25 1.350 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
02.12.2020 17:42 Вътрешна информация
Получено коригирано търгово предложение
30.11.2020 14:09 Финансови отчети
Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2020г.
30.10.2020 17:08 Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2020г.
26.10.2020 17:03 Вътрешна информация
Получено търгово предложение
30.09.2020 19:10 Финансови отчети
Представен шестмесечен отчет за дейността на дружеството през 2020г.
30.09.2020 19:08 Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2020г.
30.09.2020 19:04 Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2020г.
30.09.2020 18:20 Финансови отчети
Представен консолидиран междинен финансов отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2019г.
30.09.2020 18:13 Финансови отчети
Представен междинен финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2020г.
28.09.2020 18:24 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД