Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 11:44 1.600 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ СЪС ТЯХИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН СОФТУЕР И ХАРДУЕР, ТРАНСФЕР НА ДАННИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
Борсов код: WMG / 45WПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100017059Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 131387286Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 10
Телефони0898522445
Факс
E-mailoffice@wmg.bg
Сайт на компаниятаwww.wmg.bg
 
Общ брой акции 7 840 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 32
Ръководство Здравко Стоев
Марин Стоев
Членове на управителен орган Георги Тодоров
Здравко Стоев
Марин Стоев
Директор за връзки с инвеститорите Мария Кирилова Николова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании