Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 13:55 1.300 0.020 (1.52%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   -35.79% -37.85% -45.47% 0.75%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -38.11% -40.60% -49.41% 0.84%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -5.83% -6.32% -7.84% 0.14%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -2.35% -2.75% -4.01% 4.09%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   -62.09% -83.86% -122.57% 2.55%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -62.09% -83.86% -122.57% 2.55%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -62.09% -83.86% -122.57% 2.55%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   40.54 63.39 67.51 77.43  
CFO/Sales (LQ)   46.88 44.54 20.63 80.12  
CFO/Equity (T4Q)   23.37 28.61 25.05 22.73  
CFO/Equity (LQ)   8.37 5.82 4.02 5.42  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   4.55 5.74 5.22 5.02  
CFO/Total Liabilities (LQ)   1.54 1.17 0.85 0.99  
Sales/Employees (LY)   - - 32K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -39K -  
FCF (T4Q)   -34K 145K 97K 83K  
FCF (LQ)   43K -2K -42K -33K  
EBIT (T4Q)   -363K -429K -632K 654K  
EBIT (LQ)   -111K 32K -114K -170K  
EBITDA (T4Q)   273K 188K -35K 1 240K  
EBITDA (LQ)   49K 189K 39K -4K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.