Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
25 Май 2023 16:12 1.650 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
ROE (T4Q)   -20.44% -23.10% -24.41% -31.27%  
ROE (3YA)   -35.27% -35.26% -18.44% -21.75%  
ROFA (T4Q)   -19.33% -22.18% -23.93% -29.66%  
ROFA (3YA)   -34.06% -36.09% -18.97% -21.93%  
ROA (T4Q)   -6.38% -5.62% -5.12% -5.25%  
ROA (3YA)   -6.11% -6.34% -3.36% -3.59%  
ROCE (T4Q)   -5.02% -4.02% -2.49% -2.14%  
ROCE (3YA)   -3.36% -3.31% 0.04% -0.03%  
Operating Margin (T4Q)   -79.46% -77.05% -63.11% -59.63%  
Operating Margin (3YA)   -74.03% -84.08% -35.86% -38.64%  
Pretax Margin (T4Q)   -79.46% -77.05% -63.11% -59.63%  
Pretax Margin (3YA)   -74.03% -84.08% -35.86% -38.64%  
Net Profit Margin (T4Q)   -73.47% -71.17% -63.11% -59.63%  
Net Profit Margin (3YA)   -72.03% -82.11% -35.86% -38.64%  
CFO/Sales (T4Q)   5.53 7.50 -7.75 -13.04  
CFO/Sales (LQ)   18.31 48.20 16.62 -66.84  
CFO/Equity (T4Q)   1.54 2.43 -3.00 -6.84  
CFO/Equity (LQ)   1.46 4.57 0.91 -3.90  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.70 0.78 -0.80 -1.38  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.60 1.97 0.42 -1.97  
Sales/Employees (LY)   - 48K - -  
Net Income/Employees (LY)   - -34K - -  
FCF (T4Q)   -663K -617K -834K -901K  
FCF (LQ)   -127K 26K -128K -434K  
EBIT (T4Q)   -863K -775K -476K -385K  
EBIT (LQ)   -162K -475K -124K -102K  
EBITDA (T4Q)   -116K -42K 236K 306K  
EBITDA (LQ)   30K -287K 61K 80K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.