Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
28 Март 2024 16:42 1.600 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   -15.84% -23.37% -21.72% -20.44%  
ROE (3YA)   -25.39% -26.48% -29.59% -35.27%  
ROFA (T4Q)   -12.15% -18.60% -18.94% -19.33%  
ROFA (3YA)   -23.67% -25.45% -28.90% -34.06%  
ROA (T4Q)   -4.66% -6.80% -6.46% -6.38%  
ROA (3YA)   -5.28% -5.68% -5.85% -6.11%  
ROCE (T4Q)   -3.01% -5.96% -5.41% -5.02%  
ROCE (3YA)   -2.98% -3.31% -3.30% -3.36%  
Operating Margin (T4Q)   -36.94% -66.39% -75.34% -79.46%  
Operating Margin (3YA)   -55.53% -58.84% -65.69% -74.03%  
Pretax Margin (T4Q)   -36.94% -66.39% -75.34% -79.46%  
Pretax Margin (3YA)   -55.53% -58.84% -65.69% -74.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   -37.39% -60.97% -69.42% -73.47%  
Net Profit Margin (3YA)   -53.72% -57.03% -63.71% -72.03%  
CFO/Sales (T4Q)   25.95 24.20 28.04 5.53  
CFO/Sales (LQ)   49.27 6.61 24.05 18.31  
CFO/Equity (T4Q)   11.00 9.28 8.77 1.54  
CFO/Equity (LQ)   6.74 0.78 2.22 1.46  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   4.58 3.81 3.72 0.70  
CFO/Total Liabilities (LQ)   3.12 0.33 0.86 0.60  
Sales/Employees (LY)   56K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -21K - - -  
FCF (T4Q)   -252K -352K -331K -663K  
FCF (LQ)   126K -149K -102K -127K  
EBIT (T4Q)   -423K -879K -877K -863K  
EBIT (LQ)   -19K -126K -116K -162K  
EBITDA (T4Q)   292K -121K -115K -116K  
EBITDA (LQ)   126K 55K 81K 30K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.