Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Август 2022
 
12 Август 2022 12:17 1.400 0.060 (4.48%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
ROE (T4Q)   -31.27% -47.52% -37.22% -31.67%  
ROE (3YA)   -21.75% -27.25% -26.56% -  
ROFA (T4Q)   -29.66% -42.25% -36.68% -33.83%  
ROFA (3YA)   -21.93% -26.33% -27.67% -  
ROA (T4Q)   -5.25% -5.64% -5.57% -5.10%  
ROA (3YA)   -3.59% -3.77% -4.29% -  
ROCE (T4Q)   -2.14% -2.31% -1.91% -1.48%  
ROCE (3YA)   -0.03% -0.09% -0.42% -  
Operating Margin (T4Q)   -59.63% -58.76% -52.61% -47.02%  
Operating Margin (3YA)   -38.64% -44.04% -55.43% -  
Pretax Margin (T4Q)   -59.63% -58.76% -52.61% -47.02%  
Pretax Margin (3YA)   -38.64% -44.04% -55.43% -  
Net Profit Margin (T4Q)   -59.63% -58.76% -52.61% -47.02%  
Net Profit Margin (3YA)   -38.64% -44.04% -55.43% -  
CFO/Sales (T4Q)   -13.04 14.71 18.58 25.81  
CFO/Sales (LQ)   -66.84 25.33 -5.08 -8.20  
CFO/Equity (T4Q)   -6.84 11.89 13.15 17.38  
CFO/Equity (LQ)   -3.90 5.75 -1.26 -1.39  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.38 1.60 2.31 3.34  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.97 0.44 -0.19 -0.24  
Sales/Employees (LY)   - - 51K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -27K -  
FCF (T4Q)   -901K -424K -345K -196K  
FCF (LQ)   -434K -81K -191K -195K  
EBIT (T4Q)   -385K -394K -288K -226K  
EBIT (LQ)   -102K -74K -176K -33K  
EBITDA (T4Q)   306K 275K 360K 408K  
EBITDA (LQ)   80K 104K -9K 131K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.