Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Quick Ratio (LQ)   40.54 16.72 17.17 17.69  
Current Ratio (LQ)   40.54 16.72 17.18 17.72  
TA/Employees (T4Q)   15 383K 15 248K 15 093K 14 928K  
Cashflow Interest (T4Q)   - - - -  
Interest Cover (T4Q)   - - - -  
Assets Turnover (T4Q)   0.10 0.11 0.11 0.11  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.24 0.20 0.20 0.19  
Inventory Turnover (T4Q)   460.00 247.14 60.46 33.88  
Receivables Turnover (T4Q)   0.52 1.54 1.44 1.33  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.20 0.29 0.29 0.29  
Altman Z-Score (LY)   13.40 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   0.01% 0.01% 0.01% 0.01%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.