Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   3.50% 4.97% 5.01% 4.99%  
ROE (3YA)   4.29% 4.95% 4.92% 4.88%  
ROFA (T4Q)   7.70% 8.37% 8.36% 8.25%  
ROFA (3YA)   9.46% 13.78% 13.28% 10.61%  
ROA (T4Q)   3.41% 4.84% 4.87% 4.84%  
ROA (3YA)   4.17% 4.80% 4.78% 4.73%  
ROCE (T4Q)   2.54% 4.20% 4.23% 4.19%  
ROCE (3YA)   3.42% 4.18% 4.14% 4.07%  
Operating Margin (T4Q)   36.46% 47.46% 47.48% 47.97%  
Operating Margin (3YA)   43.03% 47.76% 47.53% 47.17%  
Pretax Margin (T4Q)   36.46% 47.46% 47.48% 47.97%  
Pretax Margin (3YA)   43.03% 47.76% 47.53% 47.17%  
Net Profit Margin (T4Q)   32.61% 42.69% 42.69% 43.11%  
Net Profit Margin (3YA)   38.59% 42.97% 42.76% 42.43%  
CFO/Sales (T4Q)   41.30 47.28 46.00 45.97  
CFO/Sales (LQ)   34.39 44.07 40.55 46.85  
CFO/Equity (T4Q)   4.44 5.51 5.40 5.32  
CFO/Equity (LQ)   0.97 1.16 1.09 1.23  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   167.51 207.88 187.57 174.83  
CFO/Total Liabilities (LQ)   37.37 41.45 40.60 48.28  
Sales/Employees (LY)   1 610K - - -  
Net Income/Employees (LY)   525K - - -  
FCF (T4Q)   1 195K 1 499K 1 447K 1 402K  
FCF (LQ)   260K 315K 291K 329K  
EBIT (T4Q)   762K 1 249K 1 243K 1 216K  
EBIT (LQ)   -271K 364K 333K 336K  
EBITDA (T4Q)   897K 1 386K 1 381K 1 356K  
EBITDA (LQ)   -238K 398K 366K 371K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.