Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
23 Септември 2022 15:36 3.560 0.120 (3.26%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2.91% -13.75% -10.06% 7.44%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.19% -2.19% 0.61% 3.95%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -14.91% -45.22% -16.78% -19.24%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -27.51% -35.43% -33.28% -27.00%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -212.43% - -163.22% -46.38%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -150.56% -8.37% -67.73% -19.87%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -225.54% - -174.15% -49.75%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -165.03% -12.40% -74.64% -22.18%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -513.59% -55.04% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -77.26% -83.35% -65.20% 31.10%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -100.00% -55.07% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -44.23% -65.43% -67.86% 28.28%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -2 263.33% -55.07% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -83.94% -86.13% -68.91% 34.16%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.56% 9.20% 9.09% 9.50%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.