Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
08 Декември 2023 17:00 4.040 0.020 (0.50%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2022
6/2022 3/2022 12/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   11.13% 7.45% -2.91% -13.75%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2.04% 2.59% -3.19% -2.19%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   24.18% 11.54% -14.91% -45.22%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -9.54% -22.24% -27.51% -35.43%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -249.36% -212.43% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -453.12% -211.60% -150.56% -8.37%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -285.30% -225.54% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -634.42% -236.26% -165.03% -12.40%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -89.63% -15.43% - -513.59%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -131.09% -82.68% -77.26% -83.35%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -90.14% 44.54% - -100.00%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -63.36% -45.39% -44.23% -65.43%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -90.14% 44.54% - -2 263.33%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -138.51% -81.92% -83.94% -86.13%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   12.22% 0.00% 3.35% 9.20%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.