Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
23 Септември 2022 15:36 3.560 0.120 (3.26%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   1.17% 1.73% 4.27% 8.64%  
ROE (3YA)   6.24% 9.18% 9.05% 8.17%  
ROFA (T4Q)   1.70% 2.54% 6.32% 12.84%  
ROFA (3YA)   8.79% 12.79% 12.65% 11.09%  
ROA (T4Q)   0.79% 1.17% 2.79% 5.48%  
ROA (3YA)   4.15% 6.05% 5.96% 5.31%  
ROCE (T4Q)   1.73% 2.08% 4.55% 8.47%  
ROCE (3YA)   6.30% 8.80% 8.64% 7.71%  
Operating Margin (T4Q)   3.46% 4.30% 7.71% 13.33%  
Operating Margin (3YA)   7.92% 10.22% 9.36% 8.80%  
Pretax Margin (T4Q)   3.46% 4.30% 7.71% 13.33%  
Pretax Margin (3YA)   7.92% 10.22% 9.36% 8.80%  
Net Profit Margin (T4Q)   1.96% 2.88% 5.84% 11.09%  
Net Profit Margin (3YA)   6.30% 8.69% 8.06% 7.55%  
CFO/Sales (T4Q)   -19.56 12.30 9.53 24.80  
CFO/Sales (LQ)   -191.91 -4.77 -20.50 28.26  
CFO/Equity (T4Q)   -11.67 7.39 6.97 19.32  
CFO/Equity (LQ)   -10.22 -0.78 -4.70 4.16  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -24.11 15.31 13.08 33.51  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -20.35 -1.65 -10.29 8.25  
Sales/Employees (LY)   - 1 137K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 33K - -  
FCF (T4Q)   -18 034K 7 147K 6 668K 23 078K  
FCF (LQ)   -14 016K -1 732K -6 987K 4 701K  
EBIT (T4Q)   2 590K 3 190K 7 119K 13 283K  
EBIT (LQ)   -1 160K -3 164K 5 035K 1 879K  
EBITDA (T4Q)   5 300K 5 833K 9 728K 15 887K  
EBITDA (LQ)   -436K -2 458K 5 668K 2 526K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.