Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
04 Август 2021 13:02 0.102 0.128 (55.65%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   -18.63% -22.28% -20.30% -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -7.16% -8.94% -8.61% -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -3.50% -4.38% -4.18% -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -3.35% -4.77% -4.98% -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   -1.19% -1.64% -1.57% -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -1.19% -1.64% -1.57% -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -1.18% -1.64% -1.54% -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -0.38 0.23 0.34 -  
CFO/Sales (LQ)   0.02 1.28 -0.96 -1.81  
CFO/Equity (T4Q)   -6.06 3.11 4.50 -  
CFO/Equity (LQ)   0.10 4.97 -3.32 -6.71  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.40 0.76 1.17 -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.02 1.08 -0.82 -1.77  
Sales/Employees (LY)   - - 243K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -4K -  
FCF (T4Q)   -4 858K -2 339K -1 843K -  
FCF (LQ)   -794K 436K -1 765K -2 735K  
EBIT (T4Q)   -2 709K -3 910K -4 156K -  
EBIT (LQ)   -505K -1 401K -2 034K 1 231K  
EBITDA (T4Q)   541K -710K -999K -  
EBITDA (LQ)   314K -582K -1 172K 1 981K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.