Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 3 Юли 2022
 
16 Юни 2022 12:30 0.248 0.032 (14.81%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   -151.76% -105.87% -12.91% -18.63%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -35.03% -32.45% -4.82% -7.16%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -16.27% -15.43% -2.33% -3.50%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -32.49% -28.54% -1.08% -3.35%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   -4.65% -4.76% -0.71% -1.19%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -4.65% -4.76% -0.71% -1.19%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -4.27% -4.34% -0.72% -1.18%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   0.92 1.17 0.85 -0.38  
CFO/Sales (LQ)   0.23 0.76 2.34 0.02  
CFO/Equity (T4Q)   32.81 28.50 15.12 -6.06  
CFO/Equity (LQ)   10.45 17.80 13.30 0.10  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   3.94 4.86 3.33 -1.40  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.23 0.84 2.92 0.02  
Sales/Employees (LY)   - 313K - -  
Net Income/Employees (LY)   - -14K - -  
FCF (T4Q)   1 622K 2 581K 572K -4 858K  
FCF (LQ)   -523K 244K 2 695K -794K  
EBIT (T4Q)   -21 593K -20 776K -857K -2 709K  
EBIT (LQ)   -2 218K -21 953K 3 083K -505K  
EBITDA (T4Q)   -18 381K -17 561K 2 464K 541K  
EBITDA (LQ)   -1 402K -21 197K 3 904K 314K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.