Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
20 Май 2022 10:13 0.930 0.008 (0.87%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.42% 0.34% -0.22% 0.35%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.69% 1.83% 1.17% 1.53%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -496.94% -0.84% 1 104.79% 1.68%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   97.42% 218.67% 221.03% -11.28%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -28.41% - 24.47% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -24.94% 17 986.82% - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -28.52% - 25.68% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -25.30% - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -13.97% - -41.86% -15.40%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   13.32% 17.01% -36.56% -7.57%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -32.88% - -43.58% -18.09%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -12.60% 10.34% -17.23% 13.90%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -32.88% - -43.58% -18.09%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   2.46% 33.21% -33.39% -4.06%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.06% -5.26% -17.90% -7.22%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.