Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
27 Май 2024 16:54 0.730 0.005 (0.68%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестванни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност.
Борсов код: CHIM / 6C4Пазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100046066Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 000627519Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1080, Стефан Караджа № 2
Телефони02/9801611
Факс02/9813764
E-mailoffice@chimimport.bg
Сайт на компаниятаwww.chimimport.bg
 
Общ брой акции 239 646 267
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 68
Ръководство Марин Митев
Иво Каменов
Членове на управителен орган Цветан Ботев
Александър Керезов
Никола Мишев
Миролюб Иванов
Марин Митев
Иво Каменов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.063 0.05985 23.08.2019
2017 0.063 0.05985 29.06.2018
2016 0.054 0.0513 27.06.2017
2015 0.045 0.04275 27.07.2016
 

Разпределение на акционерен капитал

Химимпорт Инвест АД 73.93%
 

Участия в други компании

Софгеопроучване ЕООД 100.00%
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕООД 100.00%
ЗОК ЦКБ 100.00%
Химимпорт Системс ООД 100.00%
Бранд Ню Айдиъс ЕООД 100.00%
Армеец Лизинг ООД 100.00%
УПФ ЦКБ Сила 100.00%
ДПФ ЦКБ Сила 100.00%
ППФ ЦКБ Сила 100.00%
ЗАЕД ЦКБ Живот 100.00%
Българска петролна рафинерия ЕООД 100.00%
Слънчеви лъчи Комерс ЕООД 100.00%
Слънчеви лъчи Провадия ЕООД 100.00%
Химимпорт Ойл АД 100.00%
Българска сондажна компания ЕООД 100.00%
Химимпорт Груп ЕАД 100.00%
Петрогаз Антика ЕООД 100.00%
Геофизични изследвания ЕООД 100.00%
ЦКБ Груп ЕАД 100.00%
Арис 2003 ЕООД 100.00%
АРГО ЕООД 100.00%
Транскар сервиз ЕООД 100.00%
Булхимекс ООД 100.00%
БМ Стар ЕООД 100.00%
Молет АД 100.00%
Хемус Еър ЕАД 100.00%
Бългериан Авиейшън Груп ЕАД 100.00%
Порт Балчик АД 100.00%
Българска Корабна Компания ЕАД 100.00%
Транс интеркар ЕООД 100.00%
Анитас 2003 ЕООД 100.00%
ПДНГ –Сервиз ЕООД 100.00%
България Ер АД 99.99%
ПОАД ЦКБ Сила 99.26%
Пристанище Леспорт АД 99.00%
ЗПАД Армеец 97.26%
ФБК Химимпорт Финанси ЕООД 96.00%
Параходство Българско Речно Плаване АД 83.25%
Енергопроект АД 83.20%
ЦКБ Македония АД 82.57%
МАЯК КМ АД 77.19%
ЦКБ Риъл Естейд Фонд АДСИЦ 76.93%
Централна Кооперативна Банка АД 75.03%
Каме България ООД 75.00%
Издателство геология и минерални ресурси ООД 70.00%
Химимпорт Лега Консулт ООД 70.00%
Спортен Комплекс Варна АД 65.00%
Голф Шабла АД 65.00%
Пловдивска стокова борса АД 62.60%
Химимпорт Фарма АД 60.00%
Химтранс ООД 60.00%
Химимпорт Химцелтекс ООД 60.00%
Асен Николов 1 АД - Варна Юг 60.00%
Химимпорт Оргахим ООД 60.00%
Химимпорт Рабър ООД 60.00%
Химимпорт Ойл Трейд ООД 60.00%
Зърнени Храни България АД 59.81%
СК Химимпорт Консулт ООД 59.34%
Проучване и добив на нефт и газ АД 57.46%
Еколенд Инжинеринг ООД 52.00%
Химимпорт Фертилайзърс ООД 52.00%
Корабно Машиностроене АД 51.81%
Химимпорт Медика ООД 51.00%
ВиТиСи АД 51.00%
Диализа България ООД 50.00%
Силико 07 ООД 50.00%
Холдинг Нов Век 28.20%
Химснаб АД София 8.88%
Диагнозис Си и ЕС 0.00%