Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
20 Май 2022 10:51 0.950 0.028 (3.04%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   1.67% 1.81% 1.17% 1.52%  
ROE (3YA)   2.09% 1.98% 1.90% 2.06%  
ROFA (T4Q)   1.96% 2.15% 1.39% 1.82%  
ROFA (3YA)   2.51% 2.38% 2.28% 2.49%  
ROA (T4Q)   1.40% 1.52% 0.97% 1.26%  
ROA (3YA)   1.74% 1.65% 1.58% 1.72%  
ROCE (T4Q)   1.69% 1.75% 1.09% 1.39%  
ROCE (3YA)   1.98% 1.80% 1.68% 1.79%  
Operating Margin (T4Q)   724.28% 414.11% 269.56% 1 207.04%  
Operating Margin (3YA)   1 362.62% 1 089.02% 1 131.56% 1 480.78%  
Pretax Margin (T4Q)   724.28% 414.11% 269.56% 1 207.04%  
Pretax Margin (3YA)   1 362.62% 1 089.02% 1 131.56% 1 480.78%  
Net Profit Margin (T4Q)   646.98% 380.11% 243.82% 1 143.28%  
Net Profit Margin (3YA)   1 275.42% 1 026.83% 1 071.61% 1 403.51%  
CFO/Sales (T4Q)   521.79 385.14 377.91 1 335.88  
CFO/Sales (LQ)   -700.95 -107.30 56.26 -161.43  
CFO/Equity (T4Q)   1.35 1.83 1.81 1.77  
CFO/Equity (LQ)   1.21 -0.03 0.21 -0.05  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   7.13 9.52 9.18 8.81  
CFO/Total Liabilities (LQ)   6.40 -0.16 1.12 -0.24  
Sales/Employees (LY)   48K - - -  
Net Income/Employees (LY)   314K - - -  
FCF (T4Q)   16 843K 22 980K 22 552K 22 020K  
FCF (LQ)   15 383K -470K 2 604K -674K  
EBIT (T4Q)   22 959K 23 776K 14 822K 18 904K  
EBIT (LQ)   5 032K 4 808K 5 669K 7 450K  
EBITDA (T4Q)   23 309K 24 128K 15 175K 19 260K  
EBITDA (LQ)   5 119K 4 896K 5 756K 7 538K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.