Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Януари 2021
 
22 Декември 2020 15:20 18.000 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 8.82% 15.23%
ROFA 4.14% 12.04%
ROA 2.62% 5.38%
ROCE 6.98% 12.60%
Operating Margin - 4 247.96%
Pretax Margin - 4 245.77%
Net Profit Margin - 4 242.88%
CFO/Sales - -312.57
CFO/Equity -2.19 8.39
CFO/Total Liabilities -0.93 -15.65
Sales/Employees 0K 203K
Net Income/Employees 1 052K 163K
FCF -343K -300K
EBIT 2 973K 6 482K
EBITDA 2 973K 9 487K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 2.03 3.09
Current Ratio 2.03 3.33
TA/Employees 26 320K 20 167K
Cashflow Interest -0.26 9.60
Interest Cover 2.30 13.48
Assets Turnover 0.00 0.26
Fixed Assets Turnover 0.00 0.68
Inventory Turnover - 76.43
Receivables Turnover 0.00 2.48
Working Capital Turnover 0.00 1.88
Altman Z-Score 0.68 1.90
Market Liquidity 5.25% 5.32%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.09
BVPS 20.13 212.93
Earnings Per Share 1.77 137.50
EBITDA Per Share 3.81 220.69
Sales Per Share 0.00 20.03
FCF Per Share -0.44 -59.61
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 3.29 3.23
Long Term Debt/Equity 1.71 0.96
Long Term Debt/TA 0.52 0.26
Total Debt/Equity 2.29 2.15
Total Debt/TA 0.70 0.59
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -3.67% 17.29%
BVPS Growth 9.68% -0.74%
Sales Growth - 72.42%
CFO Growth - 262.09%
FCF Growth - 2 708.78%
EBIT Growth - -50.23%
Net Income Growth - 339.93%
EPS Growth - 108.38%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth 11.11% -2.85%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E 10.17 47.40
P/E 52W High 33.67 -
P/E 52W Low 5.30 -
P/E vs Index 0.58 -
P/E vs Sector 0.21 -
Yield 9.84% 340.19%
Dividend Yield - 2.75%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B 0.89 0.80
P/S - 29.79
P/CF 4.72 189.68
P/FCF - 61.15
Enterprise Value (EV) 50 856K 134 894K
EV/EBITDA 17.11 152.23
EV/Sales - 260.40
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 9/2020