Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
27 Март 2024 16:09 23.600 0.400 (1.72%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финасиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: HEKI / 5EKПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100007985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121659873Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1712, бул. "Александър Малинов" № 75
Телефони
Факс
E-mailholding.ekip.98@gmail.com
Сайт на компаниятаwww.ekip98.eu
 
Общ брой акции 796 213
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Веселин Жисов
Членове на управителен орган Веселин Жисов
Десислава Янкова
Екатерина Георгиева
Директор за връзки с инвеститорите Веселин Жисов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.5 0.475 18.01.2024
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании