Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Март 2021
 
26 Февруари 2021 15:24 18.000 0.600 (3.45%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финасиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: HEKI / 5EKПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100007985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121659873Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1504, бул. "Цариградско шосе" № 47 А, ет.2
Телефони02/9434567, 02/9434195
Факс02/9433297
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 780 004
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Димитър Райчев, Член на управителен съвет
Валентина Жисова
Валери Йорданов
Членове на управителен орган Валери Йорданов
Димитър Райчев
Валентина Жисова
Директор за връзки с инвеститорите Калинка Русева Костова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Артимпекс ООД 38.70%
Димитър Райчев 0.01%
Валентина Жисова 0.01%
Валери Йорданов 0.01%
Ангел Йочев 0.01%
Валери Караджинов 0.01%
Стефан Христов 0.01%
 

Участия в други компании

ПИМ АД, София 26.00%
ИПК Родина АД, София 1.00%
Нитекс 50 АД, София 0.00%