Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 6 Декември 2021
 
03 Декември 2021 14:07 19.200 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
19.200 0.000 0.00% 480 03 Декември 2021 14:07
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 30 / 1
Пазарна
капитализация
14 976 077
Брой емитирани акции 780 004
P/E (неконс. / конс.) 10.16 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.84 / 0.79
Beta/Adj. Beta -0.30 / 0.13
Цена на предходно затваряне 19.200
Най-висока дневна цена 19.200
Най-ниска дневна цена 19.200
Най-висока 52-седмична цена 20.00
Най-ниска 52-седмична цена 17.00
52-седмично изменение 6.67%
Изменение от началото на годината 6.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.52% 4.00% 6.67% 6.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 12.94% 12.94%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 6.63% 6.63%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 55 111 000 лв.
Продажби 1 454 000 лв.
EBITDA 1 853 000 лв.
EBIT 1 715 000 лв.
Нетна печалба 407 000 лв.
Печалба на акция -0.02 лв.
ОПП -221 000 лв.
ОА/СК 2.89
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 5.88% 70.00% -31.03%
Счетоводна стойност на акция 7.67% 217.20% -
Общо активи -0.42% 6.07% -
Продажби 0% 0% -
EBITDA -45.38% 75.86% -
Нетна печалба -66.18% 121.58% -
ОПП 30.18% 91.28% -
Дивидент - - -