Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 2 Април 2023
 
21 Март 2023 16:42 22.000 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
22.000 0.000 0.00% 440 21 Март 2023 16:42
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 20
Средно дневен обем (лева/акции) 28 / 1
Пазарна
капитализация
17 160 088
Брой емитирани акции 780 004
P/E (неконс. / конс.) 56.82 / 6.24
P/B (неконс. / конс.) 0.91 / 0.75
Beta/Adj. Beta 0.13 / 0.42
Цена на предходно затваряне 22.000
Най-висока дневна цена 22.000
Най-ниска дневна цена 22.000
Най-висока 52-седмична цена 22.00
Най-ниска 52-седмична цена 20.00
52-седмично изменение 6.80%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.00% 6.80%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 71 463 000 лв.
Продажби 1 991 000 лв.
EBITDA 3 052 000 лв.
EBIT 2 890 000 лв.
Нетна печалба 2 751 000 лв.
Печалба на акция 3.53 лв.
ОПП 442 000 лв.
ОА/СК 3.11
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 7.84% 13.33% 5.88%
Счетоводна стойност на акция 1.97% 6.28% 7.67%
Общо активи 37.39% -7.99% -0.42%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -92.29% 36.32% -45.38%
Нетна печалба -83.50% 157.02% -66.18%
ОПП 67.75% -8.89% 30.18%
Дивидент - - -