Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
26 Февруари 2021 15:24 18.000 0.600 (3.45%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
18.000 лв. 0.600 3.45% 741 888 26 Февруари 2021 15:24
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 5.28% / 41 216
Средно дневен обем (лева/акции) 12 602 / 700
Пазарна
капитализация
14 040 072
Брой емитирани акции 780 004
P/E (неконс. / конс.) 69.51 / 18.40
P/B (неконс. / конс.) 0.86 / 0.78
Beta/Adj. Beta -0.37 / 0.08
Цена на предходно затваряне 17.400
Най-висока дневна цена 18.000
Най-ниска дневна цена 18.000
Най-висока 52-седмична цена 18.00
Най-ниска 52-седмична цена 17.00
52-седмично изменение 19.21%
Изменение от началото на годината 0.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.21%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.45% 3.45% 3.45% 3.45% 5.88%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 59 808 000 лв.
Продажби 1 454 000 лв.
EBITDA 2 481 000 лв.
EBIT 2 368 000 лв.
Нетна печалба 763 000 лв.
Печалба на акция 0.98 лв.
ОПП 564 000 лв.
ОА/СК 3.31
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 5.88% 70.00% -31.03%
Счетоводна стойност на акция 1.24% 217.20% -
Общо активи -2.61% 6.07% -
Продажби 0% 0% -
EBITDA -60.74% 75.86% -
Нетна печалба -90.40% 121.58% -
ОПП 30.18% 91.28% -
Дивидент - - -